Poskytujeme IT poradenstvo a konzultácie pre používateľov počítačovej techniky a programového vybavenia. IT poradenstvo našej v firmy vychádza z dlhoročných skúsenosti so zreteľom na najnovšie trendy v oblasti informačných technológií a nástrojov. Rovnako sme našim zákazníkom osobne, mejlom alebo telefonicky počas pracovného týždňa non-stop dostupní a pripravení riešiť problémové situácie súvisiace s nefunkčnosťou či znížením výkonu zariadení, poruchami či optimalizáciou.

IT poradenstvo a konzultácie

Cenník

Profesionálne IT poradenstvood 15€ / hod
Hotline (pre nezazmluvnených klientov)od 75€ / hod
Poradenstvo v realizácií systémovod 20€ / hod
Poradenstvo v realizácií internetových infraštruktúrod 100€ / hod
Uvedené ceny sú bez DPH